Verzenden & retourneren

Levering en Levertijden

Uw bestelling wordt ofwel door Belgian Wines geleverd ofwel door een transportmaatschappij. Normaal gezien worden de bestellingen binnen de 3 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd.
De door Belgian Wines opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

Elke bestelling kan afgehaald worden, op afspraak. Afhaaladres: Oudevaartplaats 24, B-2000 Antwerpen.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Levering door transportmaatschappij geschiedt met Vinologix (DPD). Voor meer info over onze logistieke partners gelieve ons te contacteren. Indien u niet aanwezig bent bij de levering wordt een bericht achtergelaten door de koerierdienst. U kan dan met hen contact opnemen voor een tweede aanbieding (zonder kosten) af te spreken.

De leverings-of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Belgian Wines hanteert voor België een vaste transportkost van 10 euro, echter voorzien wij gratis levering in héél België vanaf bestelling van 150 euro. Voor Nederland en Luxemburg hanteren we een vaste transportkost van 15 euro. Voor Frankrijk en Duitsland wordt 25 euro als transportkost bijgerekend.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

Voor alle producten gekocht bij Belgian Wines heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 20 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Belgian Wines betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen. Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
Belgian Wines: Oudevaartplaats 24, 2000 Antwerpen, België


Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
Werden de juiste goederen geleverd?

Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?


Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Belgian Wines te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Belgian Wines. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Belgian Wines. Zoniet zijn de kosten voor het terugsturen voor de koper.

Om onze website beter te maken slaan wij cookies op Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »